Revisions mèdiques

A continuació us deixem tota la informació referent a les revisions mèdiques per a la temporada 2019-2020:

Jugadors/es nascuts l’any 2004 i posteriors (excepte Escola de bàsquet)

Aquells jugadors/es que van fer la revisió l’any passat i en el certificat mèdic constava que la seva vigència era per a dues temporades NO HAN de fer la revisió mèdica enguany. Els nous jugadors/es del club, els que provenen de l’escola de bàsquet i jugaran al pre-mini i aquells en què el certificat mèdic només hi constava una vigència per una temporada hauran de passar obligatòriament la revisió mèdica corresponent.

Nota: En el següent enllaç trobareu un llistat amb tots els jugadors/es que han de passar obligatòriament la revisió ja que el certificat mèdic va expirar el passat 30/06/2019: enllaç llistat

Jugadors/es nascuts l’any 2003 i anteriors

Obligatori passar la corresponent revisió mèdica.

Jugadors de l’escola de bàsquet

Els jugadors/es de l’Escola de bàsquet no és obligatori realitzar la revisió mèdica. Ara bé, la Federació Catalana de Basquetbol ho recomana.

Data límit passar la revisió mèdica i certificat mèdic

Tots aquells jugadors/es que hagin de passar la revisió mèdica l’hauran de fer abans del 20 de setembre ja que sense aquesta revisió NO es pot tramitar la fitxa federativa.

Nou servei de revisions mèdiques del Club

Enguany el club ofereix un nou servei de revisions mèdiques gràcies a l’acord amb un centre sanitari que ofereix els seus serveis mitjançant unitats mòbils que es desplaçaran al Pavelló de Can Noguera. D’aquesta manera guanyarem en comoditat i eficiència ja que en 3 dies (dimarts 10, dijous 12 i dijous 19 de setembre) podrem passar totes les revisions mèdiques.
Aquells que estigueu interessats en utilitzar aquest servei només cal que:
  1. Empleneu el següent formulari web indicant quin dels tres dies us va bé fer la revisió (data límit: dijous 05 de setembre. Us recomanem que feu la reserva com més aviat millor per assegurar-vos que el dia que voleu fer-la hi hagi disponibilitat): enllaç formulari
  2. Empleneu el següent document d’anamnesi i consentiment (versió pdf /versió word). Aquest document, l’heu de portar imprès i signat el dia de la revisió. En el cas que el jugador/a sigui menor d’edat l’ha de signar el pare, mare o tutor.
  3. El cost de la revisió és de 19 € i el pagament s’ha de fer el mateix dia de la revisió i en efectiu.
  4. En el cas dels menors d’edat, el pare/mare o tutor haurà d’acompanyar al jugador/a.
Un cop tanquem les inscripcions us enviarem un correu electrònic amb el dia i hora de la revisió.
La revisió mèdica inclou els següents serveis:
  • Anamnesi. Recopilació de tots els antecedents mèdics i quirúrgics així com hàbits tòxics.
  • Antropometria. Pes, talla, plecs cutanis.
  • Mobilitat. Exploració de l’aparell locomotor.
  • Aparell cardio-respiratori. Auscultació, tensió arterial de repòs, espirometria i electrocardiograma.
  • Exploració física
  • Història clínica
Jugadors que no fan la revisió al Centre mèdic de referència

Aquells jugadors/es que vulguin anar a un altre centre hauran de retornar degudament emplenat, signat i segellat el certificat mèdic adjunt:

Deixa un comentari