Documentació inscripció

Procediment inscripció al club i actualització de dades

En aquest apartat trobareu un resum dels passos a seguir per:

 • Donar-se d’alta al club
 • Actualitzar les dades de contacte
 • Tramitar la fitxa federativa que permet jugar partits oficials i també disposar de cobertura mèdica

Jugadors/es del club

Per poder entrenar, jugar partits i tenir cobertura mèdica en cas d’accident esportiu és imprescindible que el jugador/a signi la fitxa federativa. I, enguany, també és obligatori presentar una declaració responsable COVID-19.

Els documents a lliurar són els següents:

 • Sol·licitud de llicència federativa signada pel jugador/a i el pare/mare/tutor (model llicència)
 • Declaració responsable COVID-19 (model)
 • El certificat mèdic només és obligatori per aquells jugadors que l’any passat van jugar a l’escola de bàsquet i passen a la categoria Pre-mini (model)

Jugadors/es nous al club

En el cas de jugadors nous al club heu d’emplenar el següent formulari de sol·licitud d’alta (http://cblagarriga.playoffinformatica.com/Preinscripcio.php) i adjuntar en el mateix una còpia digitalitzada (en format imatge o PDF i que no pesi més de 5MB) dels següents documents:

Forma i terminis de lliurament de la documentació

Per simplificar el procés de recollida cal que ens envieu la documentació per mitjans electrònics (data límit 01 de setembre o abans del primer entrenament):

 • Enviar els documents digitalitzats al correu del club: club.basquet.la.garriga@gmail.com
 • Adjuntar els documents digitalitzats a la vostra fitxa de soci (l’enllaç el rebreu per correu electrònic)

Certificat mèdic (CME)

Donada la situació en la que ens trobem per la pandèmia de la Covid-19, la Federació Catalana de Bàsquet ha prorrogat excepcionalment i de forma automàtica, fins a final de la propera temporada (30/06/2021) la validesa dels CME que expiraven el 30/06/2020.

Això vol dir que enguany NOMÉS l’han de presentar:

 1. Els jugadors que any passat van jugar a l’Escola de Bàsquet i aquest any jugaran al Pre-mini ja que passen a ser considerats jugadors federats.
 2. Els jugadors nous al club i que MAI han jugat a bàsquet de forma federada.
 3. Els jugadors nous al club, que són federats però que tenen el CME sense vigència.

El CME haurà d’estar degudament omplert, signat i segellat pel Metge col·legiat que realitzi la revisió mèdica.

Com que enguany hi haurà pocs casos de revisió mèdica obligatòria, el club NO posarà a disposició dels jugadors cap servei de revisions mèdiques i el jugador haurà de buscar algun centre mèdic per passar la revisió.

Us adjuntem els models de CME que ens haureu de retornar:

Deixa un comentari