Signatura de les fitxes federatives (15 i 17 de setembre)

Aquest dimarts 15 i dijous 17 de setembre de 18:00 a 20:30 ens trobareu al pavelló de Can Noguera per tal que pugueu signar les fitxes federatives dels vostres fills, un tràmit imprescindible per a poder jugar al llarg de l’any en les competicions de la FCBQ.

Recordar-vos que per la tramitació de la fitxa federativa caldrà la signatura del jugador/a, i en cas que aquest sigui menor d’edat, també serà necessària la del pare/mare o tutor legal.

Aquells jugadors/es que han de passar la revisió mèdica i que NO han anat al centre mèdic de referència que ofereix el club han de portar, degudament emplenat, signat i segellat, el certificat mèdic el mateix dia de la signatura de les fitxes.

En el cas de jugadors nous al club també han de portar:

  • Sol·licitud alta/modificació dades per formalitzar la inscripció del jugador/a al Club: Enllaç al document
  • Sol·licitud d’ingrés del pare/mare/tutor com a soci del Club: Enllaç

I si, a més a més, no han jugat mai a bàsquet a nivell federatiu:

  • Fotocòpia del DNI/NIE, passaport o llibre de família, en cas de no tenir document acreditatiu.
  • Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).
  • Fotografia