Serveis

Servei d’acollida i recollida

  • Servei d’acollida matinal de 8:30 a 9:00 (gratuït)
  • Servei de recollida de 13:00 a 13:30 (gratuït)

Servei de menjador

  • L’horari del servei de menjador és de 13:00 a 15:00.
  • El preu és de 9€/dia (mínim 15 dies).
  • Recordeu, en el cas d’utilitzar el servei de menjador de forma esporàdica, avisar el mateix dia, a primera hora, als coordinadors/monitors del Campus. El preu és de 10€.
  • Com l’any passat el SEK ens ha reservat un espai pels nostres participants, a part de la resta d’usuaris del menjador del centre.
  • Menús del servei de menjador Campus: enllaç al document

Servei d’acollida tarda

També oferim un servei d’acollida de tarda per tal de facilitar i fer compatible la vida laboral de les famílies amb l’activitat del nen/a:

  • Horari: de 15:00 a 16:00
  • Preu: 12 €/setmana o 3€/dia en el cas d’esporàdics. En el cas d’utilitzar el servei d’acollida de tarda de forma esporàdica, avisar el mateix dia, a primera hora, als coordinadors/monitors del Campus.

Aquest servei es prestarà sempre i quan hi hagi un nombre mínim d’inscrits.

Deixa un comentari